Mod och tillit

Mitt förtroende för andra människor korsar ibland gränsen till blåögdhet. Redan då jag träffar folk första gången och de beter sig på ett förtroendeingivande sätt, kan jag känna hur tilliten finns där. Jag sätter tilltro till dem utifrån deras skratt, utstrålning och i övrigt den vänlighet de visar mig.

Tills någon av dem beter sig på motsatt sätt. Då kan jag vända på en femöring och det kan ta lång tid innan förtroendet återskapas, om ens någonsin. Jag får även dåligt förtroende för en ny person då denne påminner om någon som har behandlat mig illa. Då projicerar jag helt oförtjänt mina tidigare erfarenheter på den människan. Naturligtvis för att instinktivt skydda mig själv från risken att bli illa behandlad igen.

Att känna lågt förtroende för andra kan även bottna i bristande självtillit. En av de första konsekvenserna av ett eget misstag eller bakslag är nämligen att vi, medvetet eller omedvetet, slutar att lita på oss själva. Och då slutar vi också att lita på andra. Det kan ju vara så att min självtillit är lägre än jag tror. Kanske ligger minnet av ett bakslag kvar någonstans, håller nere min självtillit och därmed påverkar mitt förtroende för andra. Det innebär även att andras förtroende minskar för mig. Om jag inte litar på mig själv, varför skulle andra göra det? Men genom att fatta mod kan jag återskapa min självtillit.

Mod är att bejaka rädsla och risk, d.v.s. känna att man är rädd för att göra någonting men gör det i alla fall. För att man vill. Det kan gälla alltifrån att säga upp sig, ge feedback till en kollega eller att utöva sitt ledarskap till att säga ifrån när man tycker någonting låter tokigt eller fel. Eller att ge andra sitt förtroende. Ofta får rädslan för misslyckande oss att avstå. Därför är det viktigt att träna mod. Kompetenserna för mod heter sårbarhet, tydliga värderingar, tillit, prestigelöshet och kunskap om hur man reser sig. I dag vill jag berätta om hur tillit hör ihop med mod.

För några år sedan gick jag en utbildning i modigt ledarskap för Brené Brown, den amerikanska sociologiprofessorn från Texas som har forskat på sårbarhet och skam. Inte helt oväntat fick jag lära mig att förtroende skapas genom att man visar sig sådan man är och genom att man sätter gränser och är tydlig mot andra människor. Enligt en undersökning av Google gjord på 1000 chefer var den viktigaste förtroendeskapande åtgärden att be om hjälp. Folk som inte ber om hjälp litar inte på sin omgivning. De utvecklas heller inte i samma takt som andra. Samtidigt är det just det, att be om hjälp, som många ledare är räddast för. ”Om jag ber om hjälp, kommer folk att döma mig.”

Intressant nog bär det även emot för många chefer att delegera till någon som aldrig ber om hjälp. Det blir en ond cirkel som behöver brytas.

När du fattar mod och ber andra om hjälp, d.v.s. visar för dem att du inte kan vad som kanske förväntas av dig, ger du andra ditt förtroende. Detta förtroende, att visa dig sådan du är, skapar trygghet hos andra och återgäldas i tillit till dig. Det påverkar din självtillit positivt. Omvärldens förtroende betyder att de litar på att det du säger och gör kommer från en bra plats inom dig. De vet ju vem du är. Människor kommer att respektera dig, även om de inte håller med dig. Det i sin tur resulterar i att det blir lättare för dig att vara modig nästa gång. Det blir enklare att stå upp för svåra och känsliga saker och din komfortzon ökar. Självtillit hänger alltså ihop med mod, samtidigt som det ökar andras förtroende för dig och vice versa.

Förtroendeträning kan delas in i sju olika områden och beskrivs nedan med akronymen BRAVING, vilken kommer från Browns utbildning. Dela gärna två och två eller i teamet utifrån 1-2 saker som ni gör bra och 1-2 saker som kan förbättras. Övningarna ökar både individens och teamets självtillit och förtroendekapital och därmed modet, vilket är en grund för höga prestationer. Att då och då checka av dessa områden har för mig varit en mycket nyttig träning.

Boundaries – Gränssättning

 • När vi inte vet vad som är okej eller då vi inte förstår, så frågar vi.
 • Vi säger tydligt nej då vi inte vill.
 • Vi ber om det vi behöver.

Reliability – Pålitlighet

 • Vi berättar för andra vad vi ska göra och vad vi har gjort.
 • Vi är medvetna om såväl våra kompetenser som våra begränsningar.
 • Vi håller vad vi lovar och lovar bara sådant vi kan hålla.
 • Vi levererar våra åtaganden och kan prioritera mellan dem.

Accountability – Ansvar

 • Vi tar gemensamt ansvar för gemensamma misstag.
 • Vi ber varandra om ursäkt.
 • Vi gör förändringar när det är nödvändigt.
 • Vi skuldbelägger inte varandra då vi gör misstag.
 • Vi håller varandra ansvariga, samtidigt som vi visar respekt.

Vault – Härbärgerande

 • Vi berättar inte känsliga saker som andra har sagt till oss i förtroende.
 • Vi sprider inte rykten och skitsnack.

Integrity – Integritet

 • Tillsammans med andra väljer vi mod framöver bekvämlighet.
 • Vi väljer det som är rätt före det som är kul, snabbt och enkelt.
 • Vi lever våra värderingar, i stället för att enbart slåss för dem.

Non-judgment – Icke-dömande

 • Vi ställer frågor om vad andra behöver.
 • Vi ber varandra om hjälp.
 • Vi dömer inte människor som ber om hjälp.

Generosity – Generositet

 • Vi tänker positivt om andra människor.
 • Vi är generösa i våra tankar om andra människors ord, handlingar och beteenden.

 

Mer tips och träning hittar du i min bok ”Mera mod – bejaka din rädsla och våga mer”.

 

Läs originalet på www.hrnytt.se

Joakim Muschött
Joakim Muschött